Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Terespol na lata 2017-2023, zaproszenie do udziału w spotkaniach    Szanowni Państwo,

    w związku z pracami nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Terespol na lata 2017-2023 zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniach, które odbędą się 20 lutego 2017 r. w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki w Terespolu ul. Wojska Polskiego 132 w następujących godzinach:

9.00-10.30 – przedsiębiorcy i NGO razem z grupami formalnymi i nieformalnymi liderami społecznymi

11.00-12.30 – mieszkańcy, w szczególności osoby bezrobotne, długo pozostające bez pracy

13.00-14.30 – seniorzy i młodzież
16.00-17.30 – Radni Miejscy i mieszkańcy

    Program Rewitalizacji jest dokumentem dotyczącym wieloletnich działań w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Mają one umożliwić wyprowadzenie ze stanu kryzysowego wyznaczonych obszarów problemowych oraz stworzenie warunków do ich zrównoważonego rozwoju.

 

    Celem spotkania będzie identyfikacja obszarów problemowych na terenie Miasta oraz poznanie Państwa potrzeb i oczekiwań odnośnie zmian, jakie powinny zajść w przestrzeni Miasta.

 

    Bardzo zależy nam, aby Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Terespol na lata 2017-2023 jak najlepiej odpowiadał Państwa potrzebom i wymaganiom, dlatego też mamy nadzieję, że zechcą Państwo wziąć udział w spotkaniu.


Z poważaniem,
Burmistrz Miasta Terespol
Jacek Danieluk


plakat_terespol.pdf

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu
    Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Królowej Jadwigi
    21 - 550 Terespol
    ul. Sienkiewicza 27
  • (0 83) 375 21 72
    fax.: 83 375 21 72

Galeria zdjęć