Podsumowanie projektu ekologicznego

Najlepszym okresem na kształtowanie i rozwój postaw proekologicznych jest wiek przedszkolny. Wtedy to kształtują się nawyki i postawy, które mają swoje odbicie w dalszym, dorosłym życiu. I tak w miesiącu wrześniu i październiku Przedszkole Miejskie w Terespolu realizowało projekt Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z zakresu edukacji ekologicznej pod hasłem: „Kształtowanie i rozwój postaw proekologicznych społeczności lokalnej miasta Terespol”. W ramach działań informacyjno-edukacyjnych w przedszkolu zostały przeprowadzone pogadanki na temat ochrony przyrody i naturalnego środowiska. Zostało zorganizowane spotkanie z ogrodnikiem, które miało na celu uświadomienie dzieciom roli roślin w przyrodzie i życiu człowieka. Przedszkolaki miały także możliwość poznania różnych urządzeń do obserwacji pogody. Celem wycieczki do stacji meteorologicznej było zapoznanie dzieci z pracą meteorologa oraz poznanie właściwości pogody. Działania informacyjno-promocyjne zawierały: plansze edukacyjne tj. ekosystem pola i łąki, obieg wody w przyrodzie lub cykl rozwojowy roślin, kalendarz pogody, mierniki prędkości wiatru i temperatury, deszczomierze. Kolejnym etapem projektu było zorganizowanie w grupach dwóch konkursów pt. „Najpiękniejszy zielnik” i „Zrobię coś z niczego”. Oba konkursy miały na celu rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród dzieci oraz poszerzania wiedzy na temat segregowania odpadów i oszczędzania surowców a także zalet recyklingu. Każda z grup otrzymała nagrody i pamiątkowe dyplomy. We wrześniu i październiku na terenie miasta Terespol działał przedszkolny patrol ekologiczny. Raz w miesiącu przedszkolaki wraz z nauczycielkami zbierały śmieci. Akcja miała na celu zwrócenie uwagi na problem śmiecenia i konieczności dbania nie tylko najbliższą okolice, dom czy podwórko, ale również wzbudzenie współodpowiedzialności za okolice, region czy świat. Aby kształtować w dzieciach pozytywny stosunek i opiekuńcze postawy wobec zwierząt w przedszkolu zostało założone akwarium. Rozbudziło to zainteresowania i pogłębiło wiedze małych badaczy na temat życia w środowisku wodnym. Ostatnim etapem projektu było zorganizowanie i przedstawienie dzieciom teatrzyku pt.”Na ratunek Ziemi”. Teatrzyk przygotowała grupa 6-latków. Dzieci wcielając się w Ziemię, Słońce, Powietrze i Wodę ukazały jak ważne są to elementy natury niezbędne człowiekowi do życia. 

 

Odpowiedzialne za realizację projektu:

                                                                                           Ilona Szczepańska-Huk

                                                                                                   Renata Bednarzak

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu
    Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Królowej Jadwigi
    21 - 550 Terespol
    ul. Sienkiewicza 27
  • (0 83) 375 21 72
    fax.: 83 375 21 72

Galeria zdjęć