OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTACJI POEZJI I PROZY ALEKSANDRA PUSZKINA I ADAMA MICKIEWICZA „PUSZKINIANA 2016” 

Dnia 11 kwietnia 2016 roku w warszawskiej siedzibie Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód odbył się XXXI Ogólnopolski Konkurs Recytacji Poezji i Prozy Aleksandra Puszkina i Adama Mickiewicza „Puszkiniana 2016”.

            Organizatorami konkursu byli:

       Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód – Oddział Mazowiecki,

       Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie,

       Stowarzyszenie Polska-Rosja.

 

W konkursie wziął  udział uczeń naszej szkoły – Janek Jarowicz

Eliminacje rozpoczęły się o godz. 10.00. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali przydzieleni do jednej z czterech komisji. 

Każdy uczestnik konkursu zaprezentował dwa utwory w języku rosyjskim – jeden utwór Aleksandra Puszkina i jeden utwór Adama Mickiewicza.

W skład jury weszli nauczyciele rusycyści oraz specjaliści z Rosji. Komisja konkursowa oceniała rozumienie recytowanego tekstu, poprawność wymowy i intonacji, artyzm wykonania oraz pomysłowość interpretacji utworu. 

Celem Ogólnopolskiego Konkursu Recytacji i Poezji i Prozy Aleksandra Puszkina  i Adama Mickiewicza jest „upowszechnianie wśród młodzieży szkolnej najbardziej wartościowych utworów tych wspaniałych wieszczów”.

Janek został finalistą tego konkursu.

Jankowi serdecznie dziękujemy za reprezentowanie szkoły w konkursie  „Puszkiniana 2016”!

Elżbieta Kuczko

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu
    Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Królowej Jadwigi
    21 - 550 Terespol
    ul. Sienkiewicza 27
  • (0 83) 375 21 72
    fax.: 83 375 21 72

Galeria zdjęć